Utländsk bakgrund bakom missad tjänst?

Diskriminering eller ej, åsikterna går isär när det gäller tillsättandet av en tjänst som biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Umas i Malmö.

1 september 2003

Två tjänster skulle tillsättas vid en ny enhet på avdelningen för klinisk kemi. Bland de sökande fanns en man med iranskt ursprung och med sex års erfarenhet som biomedicinsk analytiker, både på sjukhuset och inom primärvården.

Mannen fick dock inte någon tjänst.
I stället anställdes två andra, varav den ena bara hade sex månaders arbete som biomedicinsk analytiker bakom sig.

Mannen menade att han blivit diskriminerad på grund av sin iranska bakgrund och vände sig till Vårdförbundet.

– Han har klart bättre meriter än de två som fick tjänsten och vi begärde en förhandling med arbetsgivaren, berättar Vårdförbundets ombudsman i Skåne, Thomas Matsson.

Vid förhandlingen hävdade arbetsgivaren bland annat att de som valts passade in i kraven på tjänsterna. De två som fick tjänsterna har också invandrarbakgrund, liksom flertalet sökande som intervjuades.

– De övriga med invandrarbakgrund som intervjuades hade europeisk bakgrund och någon hade svenskliknande namn. Mitt intryck är att man redan innan bestämt vilka som skulle få tjänsterna – två personer som redan fanns på avdelningen, säger Thomas Matsson.

Verksamhetschefen på avdelningen, Per Simonsson förnekar både att det skulle vara fråga om diskriminering och att man i förväg bestämt vilka som skulle anställas.

Vid förhandlingen erbjöds mannen
5 000 kronor i skadestånd av arbetsgivaren.

– Först erbjöd de 1 000 kronor, sedan 5 000 med motiveringen att de var ledsna för det som hänt. För mig kändes erbjudandet som att få en örfil, ja förnedrande, så jag tackade nej. Dessutom var det inte pengar som jag ville ha utan tjänsten, säger mannen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida