Utmanande jobb på storsjukhus

9 februari 2004

Marie-Louise Orton, sjuksköterska och barnmorska och tills nu tillförordnad vårdutvecklingschef på Huddinge universitetssjukhus utanför Stockholm, har utsetts till omvårdnadschef på det nya Karolinska universitetssjukhuset.

Marie-Louise Orton skräms inte av tanken på att vara omvårdnadschef på det sammanslagna storsjukhuset med 15 000 anställda. »Spännande och en stor utmaning«, säger hon.

Vad vill du göra först av allt?

-Skapa strukturer i organisationen för att kunna arbeta med omvårdnadsfrågorna. Och arbeta för att sjuksköterskors och barnmorskors kompetens tas tillvara.

På Karolinska sjukhuset, säger hon, har de under de senaste åren haft en väl utvecklad organisation för vårdforskning. På Huddinge har de haft forskningen men saknat organisationen.

-Vi har jobbat med forskning och utveckling av omvårdnad på olika sätt och jag tror att våra erfarenheter kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Marie-Louise Orton.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida