Utmärkelse för individuella rutiner

Att de gamla får ha kvar sina vanor har gett Ankarets äldreboende i Västerås utmärkelsen BraVå.

På Ankarets äldreboende för demensdrabbade i Västerås får patienterna sova hur länge de vill på morgonen. Det berättar sjuksköterskan Anneli Wenngren, som fick ta emot en utmärkelse från föreningen BraVå (bra vård för äldre) på Vårdstämman. När en nyanställd kommer till Ankaret kan hon läsa i de individuella rutiner som finns nedskrivna för alla boende, hur hon ska vårda den äldre människan.

– Vi utgår från en levnadsberättelse, som tillsammans med foto och en beskrivning av vad varje individ har varit med om, har för vanor och hur han eller hon vill ha det, finns samlat i en pärm.

Hemligheten är att all personal har jobbat med BraVå-kriterierna i studiecirklar, vet vad de innebär och följer dem.

 – Jag kan tänka mig min mamma på Ankaret, så bra vård tycker jag att det är, säger Anneli Wenngren.

Även Tranås kommun har fått ta emot föreningen BraVå:s utmärkelse.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida