Utökat samarbete med Estland

5 oktober 1998

GOTLAND. Satsningen på telemedicin i Visby fortsätter. Dels bygger man ut samarbetet med Huddinge sjukhus, dels är ett utbyte på gång med estländska Tallinn. I förlängningen talas också om arbetsbyte för sjuksköterskor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida