Utökat samarbete

16 juni 1997

VÄSTMANLAND. Det samarbete som kommit igång mellan landstingen i Dalarna och Gävleborg, kallat Voxam, har utökats med landstingen i Västmanland och Uppsala. Både på politiker- och tjänstemannanivå finns i dag grupper med representanter för alla fyra landstingen. För att kunna bevaka medlemmarnas intresse är ett liknande samarbete på gång mellan de fyra lokala avdelningarna inom Vårdförbundet SHSTF.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida