Forskningsetik

Utredare av ny etikmyndighet utsedd

I dag meddelade regeringen att rådmannen Johan Modin från Uppsala fått uppdraget att utreda hur den nya myndigheten för etikprövningar ska regleras och bemannas.

I mars beslutade riksdagen på förslag från regeringen att de sex regionala etikprövningsnämnderna i landet ska avvecklas och ersättas av en ny sammanhållen myndighet – Etikprövningsmyndigheten.

– All forskning som avser bland annat fysiska ingrepp på människor måste ha godkänts vid en etikprövning. Etikprövningen i sin tur måste vara enhetlig, så att människor som ställer upp för forskningen kan känna sig trygga. Därför vill vi samla etikprövningen inom en enda myndighet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.

I ett kommittédirektiv som regeringen fattade beslut om i december i fjol ska den nya Etikprövningsmyndigheten placeras i Uppsala. I dag meddelade utbildningsdepartementet att Johan Modin utsetts till särskild utredare för inrättandet av den nya myndigheten.

Johan Modin är rådman vid tingsrätten i Uppsala och ordförande i den avdelning inom den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala som ansvarar för medicinsk forskning.

Hans uppgift blir bland annat att:

  • bemanna den nya myndigheten
  • lämna förslag till instruktion och regleringsbrev
  • vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2019

Etikprövningsmyndigheten ska delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i avdelningar som har en ordförande, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida