Utreder vinsten med patientnära labb

Hur stora är egentligen de hälsoekonomiska vinsterna med patientnära laboratorieanalyser i primärvården jämfört med att få analyserna gjorda på ett centrallaboratorium? Det försöker man få svar på i ett projekt på Tranås vårdcentrum i Jönköpings läns landsting.

I höstas kartlades samtliga kostnader för prover som togs på cirka 750 patienter. Merparten av analyserna utfördes av centrallaboratoriet på Ryhovs sjukhus i Jönköping. Samtliga patienter fick dessutom i en enkät svara på hur nöjda de var med systemet.

Nu har ett större patientnära analysinstrument installerats i Tranås. Under våren ska en hälsoekonomisk kartläggning utföras motsvarande den som gjordes i höstas för centralt utförda analyser. Sedan ska kostnaderna mellan den gamla och den nya arbetsmodellen jämför-as. Först därefter tas ett beslut om en eventuell utbyggnad av laboratorieservicen på vårdcentralerna i landstinget.

Det blir allt vanligare att primärvården utrustas med avancerad laboratorieutrustning för patientnära analyser. Trots att det innebär en hel del merkostnader för laboratoriet anses det vara mer kostnadseffektivt än att skicka proverna till ett centrallaboratorium.

Provsvaren är då oftast klara när patienten träffar doktorn. Diagnosen kan ställas redan vid första läkarbesöket och chanserna för att patienterna ska få rätt medicin från början ökar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida