Utredning av lab-verksamheten

16 juni 1997

JÖNKÖPING. En översyn av landstingets laboratorieverksamhet inom patologi, mikrobiologi och klinisk kemi i hela länet har startats. Grundsynen är att den ska ses som en serviceverksamhet till övrig sjukvårdsverksamhet. I utredningen ska man titta på om lab ska bli en egen förvaltning, om det ska vara tydliga resultatenheter eller om all lab-verksamhet kan organiseras under ett enda sjukhus även om den är belägen på flera. Dessutom ser man över möjligheterna till samverkan både i länet och med andra län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida