Utredning får kritik

2 oktober 2000

VÄSTMANLAND. Vårdförbundet i Västmanland är mycket kritiskt till landstingets sätt att utreda framtiden för Bergslagssjukhuset i Fagersta. Utredningen, ledd av länets sjukhusdirektör och med en ledningsgrupp bestående enbart av läkare, har genomförts mycket hemligt.Varken facken, kommunen eller befolkningen har informerats. Detta trots att landstinget i andra sammanhang poängterat vikten av mer inflytande för de anställda. I utredningsförslaget sägs bland annat att all operationsverksamhet och akutmedicin ska bort. I stället ska antalet vårdplatser i Köping utökas och närsjukvården byggas ut, främst genom familjeläkare. Ambulansverksamheten ska förstärkas, bland annat med fler sjuksköterskor. Men Vårdförbundet befarar försämringar för befolkningen i Fagerstaområdet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida