Utredning om inhemsk produktion av influensavaccin klar

För att trygga tillgången på vaccin om världens drabbas av en influensapandemi bör Sverige snarast satsa på ett mycket nära samarbete med ett företag som redan i dag producerar influensavaccin och som satsar på ny teknik, anser utredare Lars Rekke.

Influensavaccin har hittills varit en produkt med dålig lönsamhet. Därför finns det i dag bara något halvt dussin globala storföretag som tillsammans producerar 300 miljoner doser influensavaccin om året.

Om fågelinfluensan utvecklar sig till en pandemi kommer det inte att räcka. Redan nu förhandlar en del länder därför ? mer eller mindre hemligt – med producenter om att få förtur, ?influensagaranti?.

Regeringens ambition är att hela Sveriges befolkning ska kunna vaccineras. Det skulle kräva 18 miljoner doser vaccin.

Odla i hönsägg tar lång tid

-Vaccinet odlas fram i hönsägg, ett ägg per dos och det behövs två doser för att få ett skydd. Men för att garanterat få fram så många doser skulle det, behövas betydligt fler än 18 miljoner ägg. Därför tror jag mer på den teknikutveckling som går ut på att använda cellinjer i stället för ägg. Det blir troligen en både effektivare och billigare produktion, säger Lars Rekke.

Han har haft kontakt med företagen och säger att flera av dem just nu står inför beslut om större investeringar. Inför hotet om en pandemi och den därmed betydligt större efterfrågan på influensavaccin ökar förstås utsikterna för lönsamhet betydligt och därmed också intresset från producenterna.

Lars Rekke anser att Sverige bör satsa på ett mycket nära samarbete med någon av de etablerade producenter som tänker satsa på den nya tekniken med cellinjer; ett företag som kan garantera tillgång till utvecklingsteknik och som samtidigt har marknads- och teknikresurser.

Äventyrligt starta något helt nytt

-Man kan tänka sig tekniköverföring till en fabrik som ägs av Sverige eller ägs gemensamt av hela Norden. Att själv från scratch bygga upp en egen produktion skulle vara alltför äventyrligt och ta alldeles för lång tid, säger Lars Rekke.

Han påpekar att inte heller hans förslag är genomfört i en handvändning. Även om all planering skulle kunna genomföras utan problem ? vilket han inte tror ? räknar han med ett tidsperspektiv på åtminstone fem-sex år innan en produktion kan komma igång.

-Det viktiga är inte vem som äger vem utan en tydlig och stabil brygga till produktion och marknad. Och att vi inte förlorar för mycket tid innan vi sätter igång, anser han.

Politiskt stöd behövs

Därför bör regeringen se till att få politiskt stöd för pengar till snabba beslut och överenskommelser, tycker han, och också se över Sveriges forsknings- och utvecklingsresurser på området och snarast kompletterar dem där det behövs.

– Regeringens kommer i vårbudgeten att ge de förutsättningar som behövs för att snabbt kunna gå vidare, lovar folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida