»Utvecklingen är explosionsartad«

9 april 2001

Dan-Ove Johansson är ordförande i Riksföreningen för medicinsk radiologi och har följt utvecklingen på röntgenområdet i många år. Han är orolig för den ökning av strålningen som den nya digitala tekniken på röntgenområdet leder till.

– Det pågår en formlig explosion när det gäller framför allt interventionell radiografi och angiografi. För ett par år sedan gjordes till exempel ett par hundra angiografier i hela landet – nu gör vi nästan 4 000 bara i Umeå! säger han.

Röntgensjuksköterskorna har en nyckelroll när det gäller att hålla emot när användningen av röntgenstrålningen tenderar att bli okontrollerad. De har kunskaperna, men måste också våga säga ifrån när kanske oerfarna radiologer som håller på att lära upp sig strålar på för mycket.

– Vi är patienternas företrädare och ska se till att de inte utsätts för för mycket strålning. Då ska vi inte tillåta att någon tar kanske 80 bilder av mag-tarmkanalen utan att egentligen tänka på vad han gör.

Dan-Ove Johansson är nöjd med att SSI numera visar större öppenhet mot omvärlden och finns med i debatten på ett annat sätt än tidigare.

Den undersökning av stråldoserna i olika slags röntgenundersökningar som SSI har gjort tycker han är intressant men uppföljningarna om två och fyra år blir ännu mer intressanta:

– Då får vi se trenderna: tar man signalerna på allvar? För oss i verksamheten är det bra att SSI gör den här kontrollen. Är vi inte bra på strålskydd måste vi få veta det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida