Utvecklingsarbete höjer lönerna

1 oktober 2001

Ytterligare 1 procent per år av den totala lönesumman att fördela bland de anställda – så mycket får de enheter inom landstinget i Östergötland som bland annat jobbat med befattningsutveckling och förankrat arbetet väl inom enheten. För att få pengarna krävs även att utvecklingssamtal genomförts och att man gör individuella löneutvecklingsplaner. Syftet med projektet, kallat OLA, är en ökad löneutveckling och ökade lönedifferenser och pågår i två år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida