Utvecklingspsykologi

13 januari 1997

Författare Philip Hwang och Björn Nilsson
Titel Utvecklingspsykologi – från foster till vuxen
296 sidor
Förlag Natur och kultur 1996.
Cirkapris 378 kronor
ISBN 91-27-05547-7

Varför blir en människa som hon blir? Duktig i skolan, praktiskt lagd, god förmåga att knyta kontakter med andra människor till exempel. Är det främst genetiska faktorer, arvet, eller beror det på den miljö hon växer upp i? Frågan är central i denna bok. För några decennier sedan ville man se huvudorsaken i miljön medan forskare numera närmat sig ärftliga faktorer alltmer. Det finns inga enkla svar säger författarna. De redovisar olika teoretiska perspektiv på barns utveckling till vuxna med utgångspunkt i inlärningsteori, kognitiv teori, psykodynamisk teori, interaktionistisk teori (som har med samspel med andra att göra) och utvecklingsekologi.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida