Vaccin mot åderförkalkning

2 september 2005

Inom tre år hoppas forskarna att tester av ett vaccin mot åderförkalkning ska ha kommit i gång på människor.

– Går allt bra räknar vi med att starta hösten 2007. Men sedan tar det ytterligare minst fem till tio år innan det finns ett färdigt vaccin på marknaden, säger professor Jan Nilsson vid Lunds universitet och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Tillsammans med forskare vid University of California i Los Angeles har han och hans medarbetare utvecklat ett vaccin som i djurmodeller har kunnat reducera utvecklingen av åderförkalkning hos möss med uppemot 70 procent. Nyligen har ett amerikanskt företag beslutat att stödja projektet med nära 80 miljoner kronor, vilket gör det möjligt att även studera vaccinets effekt på människa.

Tidigare studier har visat att en av de viktigaste förklaringarna till att kärlen blir åderförkalkade är att det onda kolesterolet ldl ansamlas i kärlväggarna. När ldl oxiderar (härsknar) leder det till celldöd, inflammation och ärrbildning (plack) i kärlväggen.

Vaccinationen sker med hjälp av antikroppsbildande peptider som tagits fram på syntetisk väg.

– Exakt vad som sker i kroppen är vi inte helt säkra på. Men förmodligen neutraliseras de oxiderade ldl-partiklarna av antikropparna, säger Jan Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida