Vaccin mot cervixcancer rycker allt närmare

Redan inom ett år kan det bli möjligt att vaccinera unga flickor mot cancer i livmodershalsen.

4 november 2005

Nyligen presenterade läkemedelsföretaget MSD delresultaten från en fas III-studie av ett vaccin mot HPV, humant papillomvirus. Cirka 12 000 friska kvinnor i åldern 16-23 år delades in i två grupper. Hälften fick vaccinet, hälften placebo. Två år efter vaccineringen hade 21 av kvinnorna i placebogruppen utvecklat framträdande cellförändringar. Ingen i vaccingruppen drabbades.

Ansökan före årets slut

Resultatet är så positivt att företaget beslutat att lämna in en registreringsansökan av vaccinet till det europeiska läkemedelsverket EMEA före årets slut.

? Vi räknar med att det tar cirka ett år för dem att komma fram till ett beslut. Men det går inte att säga säkert eftersom vi inte kan påverka beslutsprocessen inom EMEA, säger Cecilia Young, medicinsk chef vid Sanofi Pasteur MSD i Sverige.

Vaccinet skyddar mot HPV 16 och 18 som är inblandade i cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer samt mot HPV 6 och 11 som ger upphov till 90 procent av kondylomfallen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida