Vacciner mot klamydia och herpes ska minska spridningen av hiv

12 januari 2004

Risken att smittas med hiv ökar tiofalt för personer som har genitala sår. Att få fram vaccin mot exempelvis genital herpes och klamydia är därför ett viktigt led i det förebyggande arbetet mot spridningen av hiv. Så resonerar forskarna vid institutionen för medicinsk mikrobiologi/immunologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Och de är inte ensamma.

Professorerna Jan Holmgren och Nils Lycke vid institutionen har fått sammanlagt 17,5 miljoner kronor ur ett EU-program samt från Sida-Sarek för utvecklandet av slemhinnevacciner mot hiv, klamydia, herpes och tuberkulos. Sida-Sarek be-viljade även professorn Teresa Lagergård vid samma institution 3,5 miljoner kronor för studier kring hur mjuk schanker ska kunna förebyggas, en sexuellt överförbar sjukdom som är mycket vanlig i de fattigaste delarna av Afrika söder om Sahara.

Ett problem vid utvecklandet av vacciner mot sexuellt överförbara sjukdomar är svårigheten att skapa immunitet lokalt på genitalslemhinnan. Jan Holmgren och Nils Lyckes forskargrupper har lyckats ta fram ett par olika immunstimulerare som förstärker immunreaktionen och ser till att det immunologiska svaret styrs till just genitalslemhinnan. Båda stimulerarna innehåller koleratoxin.

– Immunstimulerarna har visat sig fungera väl vid slemhinnevaccinationer i djurmodeller. Nu ska vi försöka driva försöken från möss till människor, säger Jan Holmgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida