Vad ärdu värd?

Nu börjar arbetet med att översätta Vårdförbundets nya sifferlösa SKL-avtal till kronor i löneökningar. Avtalet ställer krav på din arbetsgivare att värdera dig, men också på dig att uttrycka ditt värde i lönesamtalet.

11 maj 2011

Hamideh Azizpour, biomedicinsk analytiker på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, ler snett när hon berättar om förra årets lönesamtal. Hon gick aldrig dit.?

— Vad är det för mening när det bara är löneinformation? Du får beröm, men det blir aldrig någon diskussion om lönen, bara en siffra, säger hon.?

I år tänker hon gå om chefen lovar att det finns något att prata om.?

— Utan procent i avtalet kanske det blir lättare, men det beror på arbets­givaren.??

I början av april tecknade Vårdförbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, för första gången ett avtal utan siffror. Det betyder att kommande två års löneökningar helt och hållet kommer att avgöras på lokal nivå — i överläggningar mellan lokala fackliga förtroendevalda och lokala arbetsgivare och i lönesamtal mellan dig och din chef.?

Störst erfarenhet av avtal utan färdiga procentsatser har tjänstemännen inom Saco; lärare, arbetsterapeuter, ingenjörer och ekonomer bland annat.

— Vår erfarenhet är att om det finns siffror i avtalet görs det aldrig någon ordentlig analys av verksamhetens resultat och behov. I stället blir siffran väldigt styrande för lönebildningen och löneutvecklingen för medlemmarna, säger Edel Karlsson Håål, ordförande i Saco-S, förhandlingschef på fackförbundet Jusek och före detta förhandlingschef på Vårdförbundet.?

Hon har läst igenom Vårdförbundets avtal med SKL och säger att det är ett ”spännande avtal”. Men hur kommer det att fungera i praktiken? Vilka möjligheter öppnar sig för Hamideh Azizpour och Vårdförbundets andra medlemmar? Vilka utmaningar finns på vägen? ?

Saco har tio års erfarenhet av siffer­lösa avtal och har kunnat dra flera viktiga slutsatser, berättar Edel Karlsson Håål:??

1: Med ett sifferlöst avtal och lokal lönebildning behöver den fackliga rollen utvecklas och förändras. Förtroendevalda måste bli mer coachande och stötta medlemmarna. Tillgång till bra lönestatistik blir ännu viktigare än tidigare. ??

2: För medlemmarna blir det viktigt att se sitt eget bidrag till verksamheten och kunna formulera det i ord, jobba med den egna utvecklingen och bli bättre på att prata för sig. ??

3: Många kan i början tycka att det verkar konstigt med avtal utan siffror. Därför är det viktigt att facket informerar och förklarar tanken med det nya avtalet.??

4: Saco:s lönestatistik visar att kvinnor vinner mest på att förhandla om sin egen lön. Kvinnor ses lätt som ett kollektiv annars och de individuella prestationerna drunknar i mängden. Öga mot öga måste chefen ta ställning till och värdera en enskild medarbetares bidrag till verksamheten, vilket framför allt kvinnor verkar tjäna på… ??

5: … men för att lönesamtal och lokal lönebildning ska fungera måste chefer ha mandat att prata pengar, visar undersökningar som Saco gjort. Hur pengarna till löner används är en strategiskt viktig fråga för verksamheten. Därför måste arbetsgivaren jobba medvetet med lönebildningen och ha en aktiv dialog mellan högsta ledningen, cheferna på golvet, ekonomer och personalansvariga. Saco har på senare år skrivit in i sina centrala avtal att utrymme för löneökningar måste diskuteras på flera nivåer inom en organisation, inte bara i högsta ledningen.??

Den sista punkten känner Hamideh Azizpour viss oro för när det gäller hennes egen arbetsgivare, landstinget i Stockholm.?

— Nu bestämmer i praktiken de högsta politikerna och cheferna över min lön och jag tror inte att de vet vad jag jobbar med, säger hon.?

På årets lönesamtal hoppas hon få höra mer än fina ord och tjatet om att det inte finns några pengar.

 

RÖSTER FRÅN KAROLINSKA UNIVERSITETSJUKHUSET I HUDDINGE:
Angelica Pincheira, 49, sjuksköterska
År i yrket:
3,5
Lön: 25 500
Jag är värd: Är i nuläget nöjd
Motivering: Jag är noga i mitt arbete och lämnar aldrig något ogjort. Jag sliter verkligen. Anställdes på Huddinge i mars med bra referenser och en strokeutbildning. Fick en bra lön, men i framtiden vill jag upp till 30 000.

Hamideh Azizpour, 50, biomedicinsk analytiker
År i yrket:
12
Lön: 23 900
Jag är värd: 28 000-30 000
Motivering: Som grupp är vi helt felvärderade. Utan labb, ingen diagnos. Vi måste hela tiden utvecklas, ta till oss ny kunskap och den senaste tekniken. Jag har lång erfarenhet, är snabb, tar stort ansvar, handleder andra och är en positiv person.

Patrik Bejner, 26, röntgensjuksköterska
År i yrket:
2
Lön: 22 000
Jag är värd: 26 000
Motivering: Röntgensjuksköterskor har ett oerhört ansvar för människoliv. Jag tar extra stort ansvar, drog igång en hjärt-lungräddningskurs på avdelningen, föreläser och handleder, hjälper även äldre kollegor, till exempel med dataproblem.

Eva Nordlund, 47, barnmorska
År i yrket:
9
Lön: 28 000
Jag är värd: 40 000-45 000
Motivering:  Min man har kortare högskoleutbildning och är mellanchef på ett företag. Med det ledarskap vi har på förlossningen borde jag ha lika bra lön som han. Jag sitter som koordinator, jobbar med verksamhetsutveckling och är förtroendevald.

 


Kerstin Persson, Vårdförbundets chefsförhandlare, listar möjligheter och utmaningar med det nya SKL-avtalet
:

Möjligheter

 • Bristen på våra yrkesgrupper ökar. Samtidigt ser den ekonomiska utvecklingen positiv ut för Sverige.
 • Sifferlöst ger större chans till högre löner än en låg siffra.
 • SKL måste under en begränsad tid, två år, bevisa att de
  klarar av ett icke nivåbestämt avtal och kan förbättra den lokala lönebildningen.
 • Arbetsgivarna kan inte gömma sig bakom en siffra
  — det kommer att bli tydligt hur de värderar Vårdförbundets medlemmar.
 • Specialistkompetens ska värderas högre, enligt avtalet.
  Lönespridning kan på sikt driva upp lönerna för hela kollektivet.

Utmaningar

 • Chefer har för lite makt över lönepengarna
  och den lokala lönebildningen fungerar dåligt på många håll.
 • Medlemmarna måste bli bättre på att tänka lön, karriär och kräva mer när de får nya arbetsuppgifter och mer ansvar.
 • Förbundet måste bli bättre på att coacha medlemmarna.
 • För liten rörlighet bland medlemmarna, de måste bli mer öppna för att byta jobb…
 • …men det är svårt när det finns få arbetsgivare att välja mellan.
 • Medlemmarnas tunga arbetsbörda. Lite tid att
  vara strategisk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida