Krönika: Vad får ett människoliv kosta?

Krönika: Vad får ett människoliv kosta?
Pebbles Karlsson Ambrose.

När självmord diskuteras talas i dag ofta om vad de kostar. Vem vill inte hellre höra vad man kan vinna?

Det räknas på hur dyr vården är, vad transporterna och medicinerna kostar. Man kalkylerar inkomstbortfallet när någon som gjort ett självmordsförsök är sjukskriven och vilka skatteintäkter som hela samhället går miste om när någon dör.

?Även kostnader som genereras av anhöriga som drabbas och deras inkomstbortfall kan tas med. Och egentligen borde kalkylerna täcka dem som arbetar inom vården också. Hur hårt slår det inte mot dem vars patienter begår självmord? Ibland har patienten haft en mångårig relation med sin samtalskontakt och dödsfallen kan både kännas som en privat förlust och ett yrkesmässigt misslyckande. Men vårdpersonal som går in i väggen räknas inte med i de ekonomiska kalkylerna.??

Totalt är det stora pengar det handlar om. Varje självmord eller självmordsförsök kostar samhället miljoner. Och varje år tar cirka 1 600 personer livet av sig. Slutnotan är ett sjukt stort miljardbelopp.?Men till vem riktar sig den ekonomiska diskussionen, är det till vårdpersonal? Funderar du på hur mycket vård en suicidal person får kosta? Medierna antyder ofta att dessa tragedier är vårdens fel, eftersom många har haft kontakt med psykiatrin före sin död. ?

Kanske riktar man sig till politiker? Är det de som inte lyssnar när det debatteras om för få vårdplatser och för lite personal? Det har ju satsats pengar inom andra områden i vården, där man fått ner dödssiffrorna fast det är dyrt. Kanske psykiatrin ses som mindre viktig, eller är det en tanke med att låta dödligheten inom suicid fortsätta ligga på en hög nivå? Jag tror inte heller politiker känner igen sig i den demoniska rollen. ??

Det finns nog ingen som vill träda fram här. Ingen vill ta på sig rollen av att säga vilka som får leva och vilka som får dö. Under tiden ökar självmorden bland unga igen och fortsatt är det många varje år som inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv.?

Det är sorgligt när pengar styr etiken i vården, människor är inte ekonomiska transaktioner. Men kanske vore det bra om pengar faktiskt fick styra när vi pratar självmord, om någon kunde vara vänlig att börja räkna på vinsten i stället för på utgifterna — vinsten för vartenda liv som går att rädda. Inte minst i människovärde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida