Vad gäller för vårdpersonal och risken att smittas av corona?

Vad gäller för vårdpersonal och risken att smittas av corona?
Anställda i vården hör av sig till Vårdförbundet Direkt med frågor om corona. Rådgivarna svarar utifrån den fråga och svar-lista förbundet tagit fram. Bild: Mostphotos

Allt eftersom fler fall har upptäckts i Sverige har också telefonsamtalen till Vårdförbundet Direkt ökat. Just nu är den vanligaste frågan vilka regler som gäller om skyddsutrustning saknas.

För den som har frågor kring vad som gäller för coronaviruset, smittrisken och den egna arbetssituationen finns nu Vårdförbundets fråga och svar-lista, FAQ, här.

Den fylls på efter hand, med nya frågeställningar som väckts utifrån den aktuella situationen.

På avdelningen Vårdförbundet Direkt jobbar rådgivarna med att ge svar till de som arbetar i vården om vad som gäller rent arbetsrättsligt.

– Till att börja med var det enstaka frågor från medlemmarna som rörde corona, men vi märker att det blivit allt fler den senaste veckan, säger Anders Norén, rådgivare på Vårdförbundet Direkt.

Fått semestern beviljad

Rådgivarna utgår ifrån FAQ-listan där svaren finns på frågor som ”Jag är själv rädd att bli smittad, kan jag stanna hemma?” och ”Jag har fått semester beviljad, men arbetsgivaren återtar den för jag behövs på jobbet på grund av coronaviruset – vad gäller?”.

– Det är frågor vi har svar på. Men samtidigt kommer det frågor som ingen har färdiga svar på än, som vi lämnar vidare till den arbetsgrupp här på Vårdförbundet som tar fram svaren i listan.

En sådan fråga just i dagarna är vad som gäller om skyddsutrustningen tar slut hos vissa vårdgivare. I går gick Folkhälsomyndigheten ut med information om att de fått signaler från regionerna att det kan uppstå en bristsituation.

Brist på skyddsutrustning

Vårdförbundet Direkt får frågor om just det.

– De som ringer har uppfattat från sina arbetsgivare att skyddsutrustningen kan bli bristvara. De undrar om de är tvungna att arbeta ändå med patienter där det finns misstänkt smittorisk. Det kanske inte är ett problem i dag, men de uppfattar att det kan komma, säger Anders Norén.

Susanne Björkman är facklig rådgivare och ombudsman på Vårdförbundet. Hon ingår i den arbetsgrupp som ger svar på nya frågor i FAQ-listan.

Hon berättar att de utgår ifrån lagar, föreskrifter och kollektivavtal.

– Det här är en ny situation. Arbetsmiljölagen lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren att se till att personalen kan arbeta på ett säkert sätt. Samtidigt styr smittskyddslagen, olika föreskrifter och våra kollektivavtal, säger hon.

Frågan om vad som gäller om det blir brist på skyddsutrustning har just hamnat på arbetsgruppens bord.

– Den tittar vi på och hoppas kunna återkomma om i slutet av veckan. Till att börja med kommer nog skyddsutrustningen att räcka. Sedan är det som sagt framför allt arbetsgivarens ansvar att personalen kan arbeta säkert.

Arbetar med provtagning

Vad som skulle gälla om frågan verkligen ställdes på sin spets, och sjukhusen hade svårt sjuka patienter, men inte tillräcklig skyddsutrustning, tycker hon är för tidigt att svara på.

– Men visst, även sjuksköterskornas etiska kod kan vägas in. Man har ett speciellt ansvar som sjuksköterska i ett samhälle.

En annan fråga som rådgivarna på Vårdförbundet fått svara på i dag är vad som gäller för de sjuksköterskor eller biomedicinska analytiker från vårdcentraler, som kallas in att arbeta med provtagning på sjukhus i landet.

– Medlemmarna trycker på för att få extra ersättning. Men de har bara rätt att få färdtiden ersatt enligt avtalen. Förutsatt att den ligger utanför arbetstiden, säger Anders Norén, rådgivare på Vårdförbundet Direkt.

Personal skickas hem

Vårdpersonal på både Danderyds sjukhus och S:t Görans har skickats hem den senaste veckan efter att ha arbetat med misstänkt smittade eller smittade patienter.

Läs mer: Snabb avstängning av vårdpersonal ska hindra smittspridning.

I förrgår stod det klart att arbetsgivaren nu får ta vårdpersonal ur tjänst utan överläggning med facket för att det ska kunna ske snabbare. Arbetsgivarorganisationerna SKR/Sobona och Vårdförbundet har slutit ett tillfälligt avtal för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Då får medarbetaren behålla lön och andra förmåner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida