Så får vi patienten att bli delaktig

Att få patienten att känna sig informerad, involverad och delaktig i sin vård är angeläget för all vårdpersonal. Fyra röster om vad de gör för att nå dit.

8 november 2018

 

Sofia Erelund.

SOFIA ERELUND
?Biomedicinsk analytiker, arytmienheten, Norrlands universitetssjukhus

— När patienterna kommer hit berättar jag alltid hur ingreppet går till och ger dem tillfälle att ställa frågor. Jag hjälper till vid ablationer (bränner retledningsbanor i hjärtat), insättning av pacemakrar och implanterbara defibrillatorer, ICD. Jag frågar alltid om det är någonting som de inte har förstått eller funderar över.?

— Patienter som är välinformerade känner sig i regel tryggare. Många som ska få pacemaker tror exempelvis att de inte kommer att kunna leva ett normalt liv. Så är det inte, och när de får höra det brukar de tycka att det känns bra.

 

Maria Malmqvist. Foto: Lars Nyman

MARIA MALMQVIST 
Sjuksköterska, öron-näsa-halskliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Solna

— Jag tror att vi sjuksköterskor gör mycket för att patienten ska känna sig delaktig. Det är svårt att sätta ord på, men det kan vara vad och vilken tid personen vill äta.

— Däremot går det inte att ordna möjlighet att vara delaktig i andra beslut, som vilken dag det skulle passa att bli inlagd.

— Jag är med i traineeprogrammet, så jag är ett halvår på olika avdelningar. Där jag var tidigare hade vi bedside-rapport en gång varje dag. Det var väldigt bra. Patienten kunde komma med önskemål och ifrågasätta.

— Sedan tycker jag att besökstider ska vara när patienten vill, men de är ofta strikta.

 

Agnes Olsson.

AGNES OLSSON
Koordinator och sjuksköterska, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

— Jag lägger mycket tid på att informera. Berättar om vad, varför och hur ingrepp ska göras och i vilken ordning saker och ting ska ske. Inför utskrivningen pratar jag och patienten också om vad hen själv kan göra och så lämnar jag skriftlig information, som vi går igenom tillsammans.

— Det kan till exempel gälla efter en operation när ett operationssår ska skötas om. Då gäller det att tydligt informera om hur såret är omlagt, med vilket förband och vad som är normalt vid sårläkning. Känner jag att patienten inte är mottaglig för information återkommer jag i ett lugnare skede eller ber att en anhörig är med vid samtalet.

 

Maria Ljunggren-Waldh

MARIA LJUNGGREN WALDH 
Barnmorska vid barnmorskemottagningen Mammakulan, Helsingborg

— Jag försöker ställa öppna frågor om vad patienten vet och sen anpassar jag mig till den nivån. I samband med gynundersökningar frågar jag alltid patienten om hon varit med om en underökning tidigare och om hon känner sig bekväm i situationen.

— På vår mottagning har vi ett normkritiskt förhållningssätt som jag alltid försöker bära med mig.

— Jag ger skriftlig information och uppmuntrar patienten att höra av sig om det dyker upp frågor eller funderingar.

— Allt det här blir svårare om patienten inte talar svenska och det inte bokats någon tolk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida