Vad händer med din lön?

Vad händer  med din lön?

Många steg ska tas innan du får din nya lön. Så här går det till.

11 juni 2019
  1. Fack och arbetsgivare på regional och kommunal nivå översätter det centrala avtalet HÖK 19 till en lokal överenskommelse, en LOK.
  2. Sedan börjar den lokala löneöversynen med överläggningar mellan fack och arbetsgivare – ofta på en specifik arbetsplats – om hur avtalet ska bli verklighet just där.
  3. I överläggningarna tas kriterier fram för ”särskild yrkesskicklighet”. Som medarbetare ska du veta vilka kriterier som gäller på just din arbetsplats innan du sätter dig i ett lönesamtal med din chef.
  4. Dags för lönesamtal med din chef. Fråga om du är en person som chefen definierat som särskilt yrkesskicklig och vad det i så fall innebär för din lön. Utifrån kriterierna kan du själv argumentera för att du är särskilt yrkesskicklig, om du tycker att du är det. På samma sätt måste chefen kunna tala om varför du inte bedöms som särskilt yrkesskicklig, om det skulle vara så, och vad som krävs för att just du ska uppfylla dessa kriterier.
  5. Årets nya löner betalas ut i höst, retroaktivt från april. Det innebär att lönepåslaget från aprillönen och framåt kommer i en klumpsumma.

TÄNK PÅ ATT:
Det är chefens ansvar att ha koll på medarbetarnas kompetens och bidrag på arbetsplatsen. Om din chef är ny får han eller hon vända sig till sin företrädare eller på annat sätt ta reda på det som krävs för att kunna sätta lön enligt avtalet.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida