Vad innebär multiprofessionellt arbete?

6 november 2000

ÖSTERGÖTLAND. Representanter för arbetsgivaren och de fackliga organisationerna i landstinget ska under hösten intervjua personalen på de 10–15 arbetsplatser i länet som säger att de arbetar multiprofessionellt, både inom öppen och sluten vård. Gruppen ska bland annat titta på hur arbetet ser ut, hur relationerna fungerar mellan yrkesgrupperna, om sättet att arbeta ökar lärandet och eventuell vinst för patienterna. Meningen är att en rapport ska vara klar i december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida