Vad säger lagen?

8 april 2002

* Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det slås fast i lagen om yrkes verksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

* Hälso- och sjukvårdslagen är central för varje vårdgivare.
I §24 beskrivs den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar.

* Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område reglerar också skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal. 

I §5 regleras masens ansvar.

* Socialstyrelsen skriver i sina allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1993:17.

* Centrala är också föreskrifter och allmänna råd om delegeringar, SOSFS 1997:14, och om läkemedelshantering, SOSFS 2001:17.

Lästips:
Sjölenius B: Delegering, läkemedel, ansvar. Lund: Studentlitteratur, 2000

Vårdförbundet: Patienten och professionen. Artikelnummer 60 43 08

Författningshandbok 2002 för personal inom hälso- och sjukvård Stockholm: Liber, 2001

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida