”Våga lita på ditt hjärta”

Sjuksköterskan Ulrika Sievertsson-Nelzén fick politikerna i Dalarna att lyssna. Tack vare henne ska gamla multisjuka slippa vänta på akuten.

”Våga lita på ditt hjärta och kämpa för det du brinner för”, säger hon nu.?

Ulrika Sievertsson-Nelzén, som arbetar på stroke- och neurologiavdelning 29 på Falu lasarett, har tänkt mycket på alla de gamla som ringer efter ambulans, åker in på akuten och blir liggande där, timme ut och timme in på hårda britsar.?

— De nedprioriteras och kan få trycksår. Många äldre säger ”nej, nej, jag ska inte söka akut, då blir jag bara liggande”. Men det är ju inte heller bra, då kan de bli riktigt sjuka där hemma, säger hon. ?

Ulrika Sievertsson-Nelzén tar ett exempel: en äldre dam som väntar med att söka vård för till exempel urinvägsinfektion kan utveckla njurbäcken­infektion som i sin tur kan leda till blodförgiftning och förvirring. När hon till slut får vård kan symtomen visa på stroke — något som alltså inte alls stämmer — varpå patienten felaktigt läggs in på neurologen.??

Förra vintern, under hennes sjätte termin på sjuksköterskeprogrammet, kom svaret på det som hon grunnat på. ?

Hon praktiserade vid ambulansen i Mora och råkade läsa tidningen Flisa som ges ut av Föreningen ledningsansvariga inom svensk ambulansvård. Där såg hon en artikel om ett projekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Åldersstigen. Kortfattat går det ut på att de gamla åker in med ambulans men triageras efter olika modeller, vilket gör att de läggs in på geriatriken direkt, utan att gå via akuten.?

— Jag satt en lunch och läste i tidningen och tänkte: ”det stämmer med hur jag tänker”.??

Till att börja med ringde hon till Sahlgrenska för att höra sig för närmare om arbetssättet. Sedan tog hon mod till sig och ringde Ingalill Persson, som är landstingsråd. Hon å sin sida ville ha ett möte så fort som möjligt. Ulrika Sievertsson-Nelzén presenterade hur metoden skulle kunna användas i Dalarna och fick snabbt gehör för sina tankar. Svaret från landstingsrådet var att ­Åldersstigen var lösningen på landstingets problem — även politikerna hade funderat på samma sak som hon.?

— Det svaret hade jag inte väntat mig, jag ser mig ju som en liten myra, men hon sa att de vill uppmuntra personal med bra idéer, säger hon.??

Sedan följde både presskonferens och arbete i landstinget med att förbereda beslut. Åldersstigen kan bli verklighet i år.?

Ulrika Sievertsson-Nelzén skulle gärna se att arbetssättet blir verklighet i fler landsting.?

— Absolut. Alla äldre borde få den här chansen. För Åldersstigen gör att liv räddas. De gamla hamnar alltid längst bak, trots att de har betalat skatt hela livet. Det känns fantastiskt roligt att politikerna lyssnade, säger hon.

Fakta: Åldersstigen

Den gamla patienten åker in till sjukhuset med ambulans och ambulanssjuksköterskan triagerar. Efter bedömningen kontaktar sjuksköterskan geriatrisk bakjour för att kontrollera om patienten kan komma in direkt på geriatrisk avdelning.

Tiden, från att patienten söker vård till att han eller hon hamnar rätt, minskar från ungefär sex timmar till omkring 45 minuter, är bedömningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida