»Vaga riktlinjer«

Förslaget till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om assisterad befruktning ger i vissa avseenden för stora tolkningsutrymmen. Det säger Vårdförbundet i sitt remissvar.

Förbundet förordar ett fortsatt restriktivt förhållningssätt då man anser att riskerna med in-vitro-fertilisering, ivf, ännu inte är tillräckligt belysta. För att underlätta uppföljning av verksamheten föreslår man att den koncentreras till specialistkliniker med förutsättningar att skapa tvärprofessionella team med tillräcklig kompetens.

Förbundet anser bland annat att verksamheten ska utgå från ett teamarbete där psykolog och kurator, men även omvårdnadskompetens, ska ingå vid den psykologiska och sociala prövningen av paret. Det räcker inte med formuleringen »beteendevetenskaplig kompetens« som används i förslaget.

Det bör också tydligare anges vilka åldersgränser som ska gälla för ivf. Nuvarande principer förordas, det vill säga att givaren inte är mer än i 50-årsåldern och att kvinnan inte äldre än ungefär 40 år. Förbundet anser också att det ska vara tydligt att endast ett ägg får införas efter befruktning utanför kroppen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd trädde i kraft vid årsskiftet, liksom den nya lagen (2002:252) som reglerar befruktning utanför kroppen.

Mer finns att läsa på riksdagens hemsida www.riksdagen.se och på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se. Se också Vårdfacket 2002: 8.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida