Väktare tar hand om bråkiga patienter

Psykkliniken i Karlstad använder sig av väktare för att ta hand om besvärliga patienter, men arrangemanget är dyrt och det finns inga garantier för att sekretessen följs.

14 maj 2001

Inom psykvården i Värmland har både omorganisationer och neddragningar genomförts. Personal, inte minst unga män, har på grund av las (lagen om anställningsskydd) fått sluta eftersom de varit anställda kort tid. I dag är psykkliniken i Karlstad mycket kvinnodominerad.

Neddragningarna har också lett till att många patienter fått bristande omvårdnad och kommer in till kliniken i sämre skick än förr.

Genom bristen på manliga anställda har det, menar man, blivit svårare att klara de aggressiva patienterna. Sedan ett par år har man löst problemet genom ett avtal med ett utomstående vaktbolag. När patienter är för våldsamma kallas vaktbolagets väktare in.

– Vi hade ingen annan lösning då och vi måste klara säkerheten både för våra anställda och patienterna, säger Maria Björkström, platschef på kliniken.

– Hade vi haft fler manliga anställda tror jag att situationen sett annorlunda ut.

För kliniken är det här dyrt, bara förra sommaren kostade det 400 000 kronor. Man ser nu över avtalet med vaktbolaget.

– Vår ambition är att i första hand klara det här inom kliniken, i andra hand genom sjukhusets vaktmästare och i sista hand med väktare från vaktbolaget, säger Maria Björkström.

Personal som Vårdfacket haft kontakt med är oroad över konsekvensen för patienterna, framför allt att det är osäkert om sekretessbestämmelserna följs. Visserligen kräver kliniken att vaktbolagets väktare ska ha skrivit under en sekretesshandling, men några garantier för att alla som kallas in till kliniken har gjort det finns inte.

– I våra kontakter med vaktbolaget betonar vi detta och vi har även önskemål om vilka väktare som ska komma, men hundraprocentigt säker kan man inte vara, säger Maria Björkström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida