Vaktmästare avlastar vårdpersonalen

Gör vårdpersonalen rätt arbetsuppgifter? Kan man genom att anställa annan personal frigöra vårdutbildade till rent vårdarbete? Svaret är ja, visar ett projekt i Ystad.

Projektet har bedrivits på medicinavdelning 1 på Ystads lasarett och kallas »Utför vårdpersonal arbetsuppgifter för vilka ej behövs vårdutbildning?«. All personal har deltagit i arbetet med se över det som utförs på avdelningen och vem som kan göra vad.

– Vi fick fram en rad arbetsuppgifter som andra än sjuksköterskor och undersköterskor kan göra, berättar avdelningschefen, sjuksköterskan Mari Strömblad.

Avdelningen redovisade sedan resultatet för sjukhusledningen och följden blev att fyra personer har anställts under nio månader: två avdelningsvaktmästare och två receptionister.

– På det sättet kan vårdpersonalen koncentrera sig mer på patienterna och vårdarbetet. Med tanke på att det är brist på sjuksköterskor och nu även på undersköterskor, är det viktigt att hitta nya vägar för att få vården att fungera på ett bra sätt, säger Mari Strömblad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida