Vakuum kan påskynda läkning av besvärliga sår

Att skapa undertryck i sår kan i vissa fall ge snabbare läkning än vanlig såromläggning. Men det är inte klarlagt exakt vilka patientgrupper som kan hjälpas med metoden.

2 november 2011

Sedan några år används i Sverige så kallad vakuumassisterad sårbehandling. Genom att skapa en sluten, fuktig miljö kring såret och ett undertryck minskas svullnaden och cirkulationen förbättras.

En utvärdering från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, visar att det finns ett vetenskapligt stöd för att metoden kan minska dödligheten hos patienter som fått inflammation i brösthålan efter en operation där bröstbenet klyvs. Vårdtiden kan enligt SBU också bli kortare för patienter som fått en bit av hudens yttre lager transplanterad från en annan del av kroppen till ett sår som inte är kirurgiskt rent.

Andra patientgrupper som kan ha nytta av vakuumbehandling är personer med diabetes som tvingats genomgå amputering och patienter med öppna benbrott.

Men SBU kommer också fram till att det för andra patientgrupper inte går att avgöra om vakuumbehandling har bättre effekt än traditionell sårbehandling – där sår läggs om en till två gånger per dag. Anledningen till detta är att det finns för få studier av tillräckligt bra kvalitet för att kunna dra några slutsatser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida