Val 2014. Få nya vårdlöften i Alliansens manifest

Val 2014. Få nya vårdlöften i Alliansens manifest
Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP) och Fredrik Reinfeldt (M) på väg till presskonferensen som hölls vid nedlagda Finnboda varv i Nacka utanför Stockholm. Foto: Henrik Montgomery / TT

Vill utbilda fler barnmorskor och specialistsjuksköterskor — men säger inget om betald vidareutbildning.

1 september 2014

När de fyra allianspartierna presenterade sitt valmanifest i dag var det skolan och jobben som stod i centrum. När det gäller vård och omsorg var det däremot ont om nyheter, de flesta förslagen är kända sedan tidigare:

  • Kömiljarden ska utvecklas och förstärkas för att korta väntetiderna i vården.
  • 500 miljoner per år ska satsas under de närmaste åren för att korta väntetiderna i cancervården och öka kvaliteten.
  • Landsting och kommuner som samverkar kring vården om de mest sjuka äldre ska få extra stimulansbidrag.
  • En nationell demensplan ska tas fram i syfte att öka kunskaperna om demenssjukdomar.
  • En miljard ska satsas 2016-2018 för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.
  • Fler platser på barnmorskeutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna.
  • Fortsatt satsning på valfrihet för äldre genom upphandling och lagen om valfrihet.
  • Ett nationellt måltidslyft som riktar sig till äldreomsorgen och förskolan för att utveckla och förbättra kvaliteten på måltiderna.

Socialminister Göran Hägglund som driver kravet på ett förstatligande av sjukvården tycks inte ha fått gehör för det hos övriga regeringspartier. Däremot vill man ta fram en ”nationell kunskapsguide” för vårdens personal och utreda hur en mer koncentrerad vård kan göra vården mer jämlik.

Frågan om en nationell lösning för betald specialistutbildning enligt Vårdförbundets modell AST nämns inte heller bland vallöftena.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida