Våld mot psykiskt funktionshindrade förbises

2 september 2005

Psykiskt funktionshindrade kvinnors upplevelser av våld förbises ofta i journalerna. Och vårdpersonalen tar sällan till sig patienternas berättelser om våld, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport.

Trots att det ofta finns en tydlig koppling mellan utsatthet för övergrepp och mer allvarliga psykiatriska symtom är vården dålig på att ta det ansvar för att upptäcka pågående eller tidigare övergrepp som lagen (HSL) föreskriver.

Orsaken är oftast resursbrist eller att patienten är inne i en psykotisk fas. Läs rapporten Våld mot kvinnor med psykiska funktionshinder på www.socialstyrelsen.se sök under Publicerat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida