Våldtäktsdömda sjuksköterskordriver fram brittisk reform

Den nuvarande organisationen för registrering och övervakning av sjuksköterskor och barnmorskor är otidsenlig och bör göras om, säger den brittiska regeringen.

En svensk operationssjuksköterska sökte jobb på Stoke Mandeville Hospital i Aylesbury mitt emellan London och Birmingham – men fick nobben av ukcc, den myndighet som registrerar alla sjuksköterskor, barnmorskor och så kallade Health Visitors (»hälsosystrar«) i Storbritannien.

Skälet angavs vara att sjuksköterskan hos svenska Socialstyrelsen finns i ett särskilt register som omfattar just
operationssjuksköterskor, medan ukcc inordnar denna yrkesgrupp i gruppen allmänsjuksköterskor.

Detta problem skylls i och för sig på »eu red tape« av en talesman för ukcc, det vill säga den brysselska eu-byråkratin. Det berättar brittiska Nursing Times.

Rejäl omvandling
Men samtidigt har regeringen i London påbörjat en rejäl omvandling av ukcc. Bland det som fått fart på politiker av alla kulörer (initiativet kom från den gamla konservativa regeringen) är några uppmärksammade fall där sjuksköterskor dömda för misshandel, våldtäkt, övergrepp mot barn och mord ändå fått behålla eller återfått sin legitimation.

ukcc, som har funnits sedan 1970-talet, är en av regeringen oberoende myndighet, styrd av ett råd som väljs av de yrkesgrupper som berörs: sjuksköterskor, barnmorskor och »hälsosystrar«. Den oberoende ställningen ska behållas, men de tre yrkesgrupperna kommer att hamna i minoritet med tillsammans tolv platser i det nya rådet, medan (minst) tretton kommer att tillsättas på annat sätt och representera arbetsgivare, andra liknande myndigheter (bland annat motsvarigheten för läkarna), skolorna och brukarna. Dessutom har sjukvårdsministeriet också säte i församlingen.

Skyddad titel
Det är konsultfirman jm Consulting som på uppdrag av regeringen utrett ukcc:s framtid.

Ett förslag är att den nya myndigheten byter namn till Nursing and Midwifery Council (nmc). Bland de övriga förslagen finns följande:

*Titeln »nurse« (sjuksköterska) ska skyddas; den som använder den på ett felaktigt sätt ska kunna straffas.

*Arbetsgivarna blir skyldiga att kontrollera att de sjuksköterskor (barnmorskor, »hälsosystrar«) de anställer fortfarande finns med i registret.

*Också »poor performance« (bristande skicklighet) ska kunna vara grund för avregistrering, nu fordras »misconduct« (misskötsel).

*nmc ska kunna utfärda villkorade legitimationer.

*De hittillsvarande 15 registren ska ersättas med två: sjuksköterskor och barnmorskor. Regeringen har redan sagt att den vill lägga till »hälsosystrarna«.

*Det ska gå att avregistrera sig (det går faktiskt inte nu, man måste straffa ut sig genom att inte betala registreringsavgiften).

*Större möjlighet att överklaga beslut om att inte stryka någon ur registret, alternativt att låta honom/henne återfå sin registrering.

*Man ska fundera över om inte också health care assistants, det vill säga ungefär undersköterskor, ska registreras.

Ökad säkerhet
Enligt Nursing Times är rcn:s generalsekreterare Christine Hancock nöjd med att man i förslagets lägger tyngdpunkten på skyddet för allmänheten. Med de föreslagna förändringarna ökar klarhet och säkerhet för både de sjuksköterskorna och patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida