Välj rätt narkosgas vid neurokirurgi

7 mars 2005

Narkosgaser påverkar det intrakraniella trycket olika. I de flesta fall spelar detta ingen större roll. Men vid en blödning eller en tumör inne i skallen finns inget extra utrymme för att öka trycket. Då kan det leda till en inklämning av hjärnan.

I en doktorsavhandling har läkaren Anders Holmström vid anestesikliniken på Universitetssjukhuset i Malmö
jämfört narkosgaserna sevoflurane, desflurane och isoflurane för att se vilken av gaserna som ger minst risk för okontrollerbara tryckstegringar i skallen. Minst risk ger sevoflurane.

Titeln på avhandlingen är Cerebral haemodynamic effects of desflurane, sevoflurane and isoflurane at normal and at increased intracranial pressure.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida