Välj vårdpolitik inför valet

Vi är nu mitt inne i den brinnande valrörelse som på allvar inleddes under politikerveckan i Almedalen i juli. Där blev det tydligt vilka skillnader som finns i partiernas vårdpolitik.

Vårdförbundet tog i år initiativ till att under Almedalsveckan skapa Vårdmötesplats Visby för diskussion och debatt om vården. Totalt genomfördes 30 olika arrangemang, med nära 20 olika organisationer som arrangörer. Och över tusen personer deltog i aktiviteterna på vårdmötesplatsen under veckans gång!

Varje morgon anordnades en frukostutfrågning av en
politiker från varje dags aktuella parti. Trots den arla timmen var många nyfikna på vilka frågor riksdagspartierna ser som de viktigaste för vården. Utfrågningarna tog sin utgångspunkt i vårdmötets betydelse och visade på ett antal tydliga skillnader i partiernas vårdpolitik. På vår webbplats hittar du sammanfattningar av morgonutfrågningarna i de dagliga nyhetsblad som vi publicerade varje dag. Kanske kan de hjälpa dig att ta ställning inför valet.
www.vardforbundet.se/nyhetsblad

Jag är glad över att Vårdmötesplats Visby blev en så angelägen och trevlig plats för många att mötas på. Almedalsveckan är en utomordentlig arena för Vårdförbundet att visa att vi vill fortsätta sätta agendan för hur man diskuterar vård, med vårdmötet i fokus.

Frågan om arbetstidens förläggning är ständigt aktuell inom vårdens 24-timmarsverksamhet. Vårdförbundet tycker att vårdens yrkesutövare ska arbeta där och när deras kompetens och unskap bäst behövs. Det kan låta som en självklarhet, men så är inte alltid fallet i dag.

Om man arbetar på rätt sätt och på rätt tid, skapar man utveckling av både verksamheten och individen. Då fungerar arbetstidens förläggning som en viktig pusselbit i samspelet som krävs för att var och en ska kunna verka efter sina egna förutsättningar för att nå det gemensamma målet. Det har stor betydelse för alla – patienter, chefer, medarbetare – och för hela vårdmiljön.

Nu till årsskiftet ska svenska arbetstider anpassas till eu:s arbetstidsdirektiv. Ta det som ett tillfälle att diskutera arbetstidens förläggning utifrån individernas och verksamhetens behov. Arbetstiden är inte bara en villkorsfråga för dig som anställd, utan även en viktig faktor i verksamhetens styrning. För att få en optimal arbetstidsförläggning gäller det att hitta en bra balans mellan dina och dina kollegers behov å ena sidan och verksamhetens behov av olika kompetenser å andra sidan.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida