”Vanliga” bör få chans att åka

Att få delta i en kongress på andra sidan jordklotet är få förunnat. Men det går att ta saken i egna händer. Det gjorde två sjuksköterskor från Jönköping.

Det var fantastiskt att få träffa så många duktiga och engagerade sjuksköterskor från hela världen, säger Maria Koldestam och Anette Ronnemo.
Tanken att åka till icn:s världskongress väcktes efter att de hade sett en annons i Vårdfacket.
? I annonsen såg vi att det skulle handla en del om utbildning, vilket lät intressant.
Båda arbetar som huvudhandledare för studenter på sina respektive kliniker, Maria på länssjukhuset Ryhovs akutklinik i Jönköping och Anette på medicinkliniken på samma sjukhus. När de inte handleder arbetar de efter samma schema som de övriga sjuksköterskorna.

På ICN:s hemsida såg de att kongressen också skulle handla om andra intressanta ämnen, till exempel katastrofer, migration och pandemier. De bestämde sig för att försöka komma i väg.
Tre lokala stipendier sökte de ? och fick positivt besked från samtliga: landstingets kulturenhet Futurum, Vårdförbundets lokala avdelning samt en lokal stiftelse. Pengarna räckte till såväl flygresan som hotellkostnaderna och konferensavgiften. De begärde, och fick, tjänstledigt med lön.

? Den här veckan har fått oss att inse hur viktigt det är med forskning, säger Maria Koldestam och Anette Ronnemo när vi träffar dem i den stora kongresshallen i den taiwanesiska huvudstaden Taipei.
Bland världskongressens 4 000 deltagare var de ovanliga. Få var kliniskt verksamma sjuksköterskor. Merparten var inbjudna av sjuksköterskeorganisationen i hemlandet eller var forskare som hade åkt dit med stöd från sin institution.

Även om presentationerna beskrev sjuksköterskors vardag i andra delar av världen kände de ofta igen sig.
? Det fick oss att inse att vi är en viktig del i det globala hälsoarbetet.
De känner efter sin resa att kliniskt verksamma sjuksköterskor har mycket att hämta på den här typen av kongresser.
? Men de behöver uppmuntran för att delta. Som det är i dag handlar det mest om ett utbyte mellan forskarna själva. Vi tycker att det är lika viktigt att ?vanliga? sjuksköterskor får en chans att ta del av deras forskning, säger Maria Koldestam och Anette Ronnemo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida