Vanligt att patienter med schizofreni inte tar sina mediciner

Vanligt att patienter med schizofreni inte tar sina mediciner
Sjukvården behöver bli bättre på att följa upp det faktiska medicinintaget, enligt forskaren bakom studien. Arkivbild: Mostphotos

Var fjärde följer inte läkemedelsordinationen, visar en ny studie.

11 februari 2015

Under ett helt år har Cecilia Brain, doktorand vid Sahlgrenska akademin, följt 117 patienter med schizofreni. Hon fann att 27 procent inte tog sina psykosläkemedel som ordinerat.

– Min slutsats är att sjukvården bör bli bättre på att följa upp det faktiska medicinintaget, till exempel genom att räkna piller vid regelbundna återbesök. En annan viktig faktor är patientens och de närståendes attityd till läkemedel. En mer strukturerad information och en god allians mellan sjukvårdspersonal och patient kan ha positiv effekt på attityder, säger Cecilia Brain i ett pressmeddelande.

Bristande läkemedelsföljsamhet är inte unikt för schizofreni utan är en generell företeelse inom samtliga sjukdomsdiagnoser. Avhandlingens övergripande resultat kan, enligt Cecilia Brain, därför tillämpas på all sjukvård.

WHO beräknar att schizofreni drabbar ungefär en procent av befolkningen och att samhällets kostnader för sjukdomen är mycket högre än för till exempel trafikolyckor. Att patienterna följer läkemedelsbehandlingen är avgörande för resultatet av vårdinsatserna vid schizofreni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida