Väntade med att kalla på läkare

Trots att ctg-mönstret var patologiskt redan då den gravida kvinnan kom till förlossningskliniken dröjde barnmorskan med att tillkalla läkare.

Den 30-åriga kvinnan hade värkar och kom till förlossningsklinikens mottagning strax före midnatt. Den ctg-registrering som gjordes vid ankomsten visade ett avvikande mönster med förhöjd basalfrekvens, decelerationer och inskränkt variabilitet.

Kvinnan flyttades efter någon halvtimme från intagningsavdelningen till förlossningsavdelningen. Där kräktes hon och fick därför gå och duscha. Hon låg sedan i badet i en halvtimme tills blodblandat fostervattnet gick. Kvinnan gick upp ur badet. En skalpelektrod kopplades och visade värksynkrona decelerationer ned till 80 slag/minut. Livmodermunnen var då öppen 8-9 centimeter.

Elva minuter senare återhämtade fosterljuden sig inte. Barnmorskan tillkallade läkare och förlossningen avslutades med sugklocka 20 minuter senare. Pojken hade den bara 37 cm långa navelsträngen hårt virad runt halsen. Han fick Apgarpoäng 0-2-5.

Mamman anmälde barnmorskan till Ansvarsnämnden och hävdade att barnmorskan hade orsakat den cp-skada pojken drabbades av genom vårdslöst agerande.

Barnmorskan skrev i sitt yttrande att hon hade tänkt fortsätta ctg-övervakningen men just då kräktes patienten. Sedan hade kvinnan och hennes make utan barnmorskans vetskap tappat upp ett bad som hon inte ville lämna när barnmorskan bad henne. Barnmorskan skriver också att anledningen till att förlossningens jourläkare inte informerades om den avvikande ctg-kurvan var att båda två var upptagna av operation.

Kvinnan genmälde att det var barnmorskan som hade visat makarna hur badkarets reglage fungerade. De hade aldrig fått veta att ctg-registreringen hade varit patologisk. Naturligtvis hade hon klivit upp ur badet om barnmorskan hade sagt det, skrev kvinnan.

Uppgifterna om vad som sas går isär konstaterar Ansvarsnämnden men barnmorskan borde ha informerat läkare om det avvikande intagnings-ctg:t genast då hon övertog ansvaret för patienten. Hon borde också ha övervakat fostret bättre. Om det var så att kvinnan inte ville stiga ur badet borde hon ha tagit hjälp av en läkare för att motivera patienten till en skärpt övervakning.

För de felhandlingarna får barnmorskan en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 3171/04:b5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida