Väntar med mobil röntgen

2 augusti 2017

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen fick 2015 i uppdrag att kartlägga och utreda förutsättningarna för mobil röntgen. Men ännu har inget hänt. Nu avvaktar man erfarenheter från andra landsting innan något beslut fattas om att starta ett pilotprojekt. ?

Positiva exempel finns dock redan i dag från bland annat Skåne, som haft mobil röntgen i snart nio år. En studie där pekar på att det är mer än dubbelt så dyrt att röntga äldre patienter på sjukhus jämfört med i mobil röntgen.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida