Vår påverkan ger resultat

Vår påverkan ger resultat
Sineva Ribeiro. Foto Anna Simonsson

Blåljusutredningen. Vårdförbundet bidrar till straffskärpning och att fler i vården skyddas mot hot och våld.

6 februari 2018

Att Vårdförbundets medlemmar utsätts för hot, våld och trakasserier på jobbet är givetvis oacceptabelt. Du är del av en viktig samhällsfunktion och får inte hindras i ditt arbete: att vårda patienter! Därför har förbundet aktivt deltagit i den pågående samhällsdebatten om ökat hot och våld på akutmottagningar och mot ambulanspersonal. ?

Frågan fick ordentlig fart i somras tack vare en artikelserie i Vårdfokus, skriven av Anders Olsson, som spreds till nationella medier. En av dem blev tidningens mest lästa under 2017, den belyste de enorma påfrestningarna för personalen i samband med vård av skottskadade på akutmottagningar i Malmö. Reportagen återgav också kunskap och erfarenheter från medlemmar som anpassat sig till den nya, tuffare arbetsmiljön. Sedan följde medial rapportering från andra oroligheter på flera av landets akutmottagningar och frågan blev en riksangelägenhet.

??Regeringen insåg allvaret och skyndade på den ”blåljusutredning”, som Vårdförbundet varit med i sedan flera år tillbaka. Förbundet har strävat efter att bredda utredningens fokus: utsattheten för er medlemmar finns ju inte bara inom ambulans- och akutsjukvården, utan även inom exempelvis psykiatri, förlossning, hemsjukvård, äldrevård och barnkliniker!

?För några veckor sedan presenterade utredningen rejäla skärpningar av det straffrättsliga skyddet för hot och våld mot blåljuspersonal, men också en välkommen breddning till att det ska gälla all vårdpersonal. Riksåklagaren berättade under presskonferensen att man lyssnat på Vårdförbundet i arbetet med utredningen, vilket såklart är ett fint kvitto på den påverkan vi gör för våra medlemmar. Varför är det viktigt? Jo, för att i och med detta sänder samhället en kraftfull signal om att det ska råda nolltolerans mot hot, trakasserier och våld mot våra medlemmar!

Slutligen vill jag påminna om att det är dags för årets lönesamtal. Vårdförbundet jobbar för att utveckla löneprocessen och avtalen på din arbetsplats. Lönebildningen är något vi kämpar för varje dag, lokalt och i samhället, i kontakter med politiker och andra beslutsfattare.

?Du kan påverka genom att förbereda dig för ­lönesamtalet! Ta hjälp av din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt för att kolla upp lönestatistik och slipa på argumenten. Ta alla chanser att vidareutbilda dig, kanske finns möjlighet att gå en AST, Akademisk specialisttjänstgöring. Byt jobb, om så behövs. Låt oss tillsammans sträva mot att arbetsgivarna börjar använda lönen som konkurrensmedel på riktigt. Det är du värd!

Ur min agenda i februari:

??4-11: Besöker Palestina. Vårdförbundet stödjer utvecklingen till en stark demokratisk organisation för vår palestinska motsvarighet PNNA ?

20: Medlings­institutets årsrapportskonferens

?22: PSI, Public Services International, i Sverige, halvdagskonferens

?23-24: SSN, Sjuksköterskors samarbete i Norden, arbetsutskott?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida