Vår största vinst 2019

Vår största vinst 2019
Sineva Ribeiro.

Vi summerar ett dramatiskt år och konstaterar att det nya kollektivavtalet HÖK19 är bland det viktigaste Vårdförbundet uträttat för medlem.

3 december 2019

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Det är dags att summera vårdåret 2019: ett händelserikt år, med dramatiska tillbud såsom materialbristen som uppstod i flera regioner på grund av omfattande leverantörsproblem. Även de svarta rubrikerna från universitetssjukhusen Akademiska, Karolinska och Sahlgrenska kommer att finnas kvar i våra och allmänhetens minnen. Det var ett förändringens år, där personalbristen inom vården och de påföljande vårdköerna blev väldigt tydliga för befolkningen. En del partier började till och med prata om förstatligande av sjukvården som en möjlig lösning.

Det jag och många med mig kommer minnas från året är nog att vi tecknade ett nytt centralt kollektivavtal för 90 000 medlemmar inom regioner och kommuner. Vårt mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor mer i månaden under den treåriga avtalsperioden. Erfarna medarbetare måste få en bättre löneutveckling under yrkeslivet och lönespridningen måste öka — det är så arbetsgivarna kan öka yrkenas attraktivitet och lösa vårdens kompetensförsörjning. I dag, i morgon och på längre sikt.

Våra medlemsundersökningar visar att de flesta av er har nåtts av information om avtalet och att det finns en stor förväntan på leverans. Ansvaret ligger nu tydligt och tungt på regionpolitiker och arbetsgivare. På många håll har rejäla lönesatsningar gjorts. Det handlar om 10–15 kommuner men också om Region Östergötland, som beslutat att nästa år göra en stor extrasatsning på 40 miljoner kronor till sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Regionen vill stärka statusen i professionsgrupperna och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Emma Klingvall, Vårdförbundets ordförande i region Östergötland, sa till Vårdfokus: ”Det känns väldigt bra. Det är vårt påverkansarbete som gett resultat. Vi är särskilt glada att satsningen gäller våra fyra yrkesgrupper och att löneökningarna kommer läggas på grundlönen.” Regionen satsar också på ledarutveckling för sjuksköterskor och menar att välfungerande mångprofessionella team och ett stärkt ledarskap, inte minst inom omvårdnad, kommer att bli viktiga för att klara utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning framöver.

Detta är ett viktigt styrkebesked och nu fortsätter arbetet med att tillsammans påverka de andra regionerna att satsa på Vårdförbundets medlemmar. Än är vi faktiskt bara i början av det arbete som ligger framför oss under avtalsperioden och nu gäller det att hålla i och att hålla ihop! Även om din arbetsgivare visar sig ha prioriterat fel i årets löneöversyn, så är det inte för sent att påverka och jag och 4 800 förtroendevalda över hela landet kommer göra vårt yttersta under 2020 för din lön. Tillsammans är vi 115 000 personer starka och utan oss stannar vård-Sverige.

Ha en fin jul- och nyårshelg, vare sig du är i tjänst eller ledig!

Sineva Ribeiro,
ordförande Vårdförbundet

Ur min agenda i december:

4–6: Lärresa till USA med politiker och övriga förbund inom hälso- och sjukvården, samt IHI, Institute of health care improvements, patientsäkerhetskonferens

17-18: Förbundsstyrelsemöte

19: Medlemsträff i Västerås

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida