Våra yrkesgrupper är viktiga för FN

Under två höstveckor fick jag förmånen att som representant för tco besöka fn:s generalförsamling. Frågorna som behandlades kändes för mig som sjuksköterska mycket nära min yrkesroll.

1 december 2006

Besöket gav mig god inblick i vad som händer inom fn och vilken roll Sverige spelar.

Många av de frågor som fn driver hänger i högsta grad ihop med hälsofrågorna och stämmer väl överens med den inriktning som Vårdförbundets internationella solidaritets- och
biståndsarbete har. Mycket handlar om mänskliga rättigheter, säkerhet och trygghet. Man prioriterar insatser mot kvinnor och barn och ser kvinnors rättigheter som en nyckel för att lösa många problem. fn har också lyft fram frågan om kvinnors sexualitet och deras reproduktiva hälsa.

I de av världens oroshärdar där fn bidrar med konflikthantering har militära insatser tidigare prioriterats. Nu har man insett att det i många fall är mer effektivt att sända civila observatörer. Ofta kan det handla om att möta en befolkning där kvinnor och barn har drabbats hårt och där många utsatts för våldtäkter utförda av militärer. I dessa sammanhang är kvinnors insatser mycket betydelsefulla.

För mig som sjuksköterska kändes de frågor som behandlades inom fn mycket nära min yrkesroll och de frågeställningar man kan möta som sjuksköterska. Det blev också tydligt för mig hur viktiga våra yrkesgrupper och den kunskap vi bär är för fn:s arbete.

fn är enormt stort och man kan fundera över hur effektiv en sådan koloss till organisation är. Men fn har en unik legitimitet i och med att så gott som alla länder är medlemmar. Och fn finns, och agerar, i så gott som alla medlemsländer. Det är verkligen »världens organisation« och sammantaget omfattar fn en enorm, och enormt viktig, kunskap om världens länder.

Från fn och världen tillbaka till Sverige och frågan om förändringar av a-kassan. Som det nu ser ut kommer regeringen att genomföra sitt förslag, trots massiva protester från de tre fackliga centralorganisationerna och en stark opinion. Det får konsekvenser för dig som har valt att vara med i a-kassan i och med att din a-kasseavgift höjs från årsskiftet. Och för dig som är arbetslös kommer ersättningsnivån att sänkas. Med en arbetslöshet på mindre än en procent blir avgiftshöjningen en orättfärdig bestraffning för Vårdförbundets medlemmar.

Mitt i de funderingar som dessa förändringar kan orsaka är det viktigt att komma ihåg den fackliga organisationens möjligheter att vara pådrivande. Vårdförbundet bidrar ständigt till att utveckla vården och våra yrken så att de möter upp mot vårdens behov, vilket också gör att vår kompetens är efterfrågad. Det arbetet är viktigare än ersättningsnivån när arbetslösheten inträffar.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida