Varannan som slutar stannar ändå i yrket

Hög belastning på jobbet, dåliga arbetsvillkor och bristande möjligheter att använda sin kompetens. Det är de tre viktigaste orsakerna till att yngre personal i kommunens vård och omsorg slutar. Men hälften av dem som slutat hos en arbetsgivare arbetar ändå kvar i yrket.

25 november 2003

Undersökningen, som utförts på uppdrag av bland andra Socialstyrelsen, är en pilotstudie. Målet är att få bättre kunskap om varför ung personal (under 35 år) slutar. Skälen till att man slutar skiljer sig något mellan utbildad och icke utbildad personal. Av undersökningsgruppen hade ungefär 60 procent vård- och omsorgsutbildning. För deras del var den psykiska arbetsbelastningen en av de viktigaste anledningarna till att man slutade, medan den outbildade gruppen pekade på de fysiska påfrestningarna. Både utbildade och outbildade (kanske lite paradoxalt) klagade över att de inte fick använda sin kompetens fullt ut. De outbildade hade också velat ha möjligheter att utveckla kompetensen.

Stödet från arbetsgivare och arbetsledning sviktade också, enligt den undersökta gruppen. Var tredje fick ingen introduktion när de började på en ny arbetsplats, 60 procent uppgav att de inte fick någon handledning.

Kritik mot chefer

Vad skulle man ha gjort för att få dem att stanna på arbetet? Högre lön, bättre bemanning och arbetstider samt bättre chefer, personalpolitik och organisation nämns som de viktigaste medlen.

?Många är uppenbart kritiska mot sina chefer, vilka, enligt de intervjuade, saknar verklighetsförankring, vänder papper, favoriserar viss personal och bara pratar om pengar?, står det bland annat i rapporten.

Trots allt stannar hälften kvar i yrket, fast hos en ny arbetsgivare, förstås. Många går från kommun till landsting. Var tredje arbetar i någon annan bransch, några få är arbetslösa och 15 procent studerar (varav hälften inom branschen).

Undersökningen är gjord av Komrev AB på uppdrag av tio myndigheter som har fått regeringens uppdrag att överväga hur staten kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för kommunernas kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida