Vård av budget eller patienter?

9 mars 1998

GÖTEBORG. De fackliga organisationerna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är oroliga för framtiden. I ett skarpt yttrande säger de att vårdvolymerna inte kan bibehållas med de stora sparbeting som finns och att detta har negativa konsekvenser för både patienter och personal. Facken säger också att de befarar att sjukhuset inte längre kan upprätthålla sin ledande ställning som ett komplett regionsjukhus och de ställer frågan: ”Är Sahlgrenska universitetssjukhuset ett sjukhus för vård av budget eller vård av patienter?”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida