Arbetsmiljö

Vård i kylan och få kollegor – nu slår skyddsombuden larm

Vård i kylan och få kollegor – nu slår skyddsombuden larm
Sjuksköterskan Thyge Andersen visar barnakutens utomhusmottagning som kallas "spotcheck". Bild: Privat

Sjuksköterskorna på barnakuten i Malmö står utomhus och tar emot barnfamiljer i en carport-liknande mottagning. Nu har de fått nog av bristande arbetsmiljö, underbemanning och det höga patienttrycket och anmäler avdelningen till Arbetsmiljöverket.

8 december 2021

Under hela pandemin har sjuksköterskorna på barnakuten på Skånes universitetssjukhus i Malmö tagit emot patienterna utomhus för en första bedömning av smittorisken.

Barnfamiljerna får då köa utomhus, vilket ibland lett till en frustration hos patienter och deras föräldrar.

Från början, vårvintern 2020 när pandemin var ny, var den här så kallade ”spotchecken” i ett snabbt uppsatt tält, för att minska smittspridningen. Senare byggdes en halvpermanent lösning, som snarast liknar en carport med infravärme. Där har nu sjuksköterskorna gjort en första bedömning i över ett år.

Ta emot föräldrarnas reaktioner

– Det är bedrövligt för oss att stå där ute. Dessutom lutar golvet, vilket är kämpigt om man arbetar där länge. Det är lika illa för barnfamiljerna. Vi sjuksköterskor får också ta emot föräldrarnas reaktioner, vissa tycker att det är katastrof att vänta där med små, sjuka barn. Det finns ju inget väntrum, utan de får köa om flera väntar, säger Thyge Andersen, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet.

Han är också bekymrad över bristen på sekretess, att andra familjer hör vad föräldrar och barn svarar på sjuksköterskornas frågor. Det är också olämpligt att vuxenakutens liknande utomhusmottagning ligger intill, tycker han. Stök där sker inför öppen ridå till barnfamiljerna.

Sjuksköterskorna på barnakuten har inte heller känt sig trygga, då det har förekommit hot när de stått ute ensamma och arbetat.

Tidigare hade bara vuxenakuten intill väktare, som kunde hjälpa till på barnakuten. Men efter en händelse då en drogpåverkad person uppträdde hotfullt i barnakutens utomhusbyggnad satte huvudskyddsombudet hårt mot hårt: Om inte ledningen ordnade väktarskydd stationerad på barnakuten skulle ett skyddsstopp läggas, med risk för att barnakuten skulle behöva stängas tillfälligt. Det ledde till att även barnakutens utomhusmottagning nu har fått väktarskydd. Samtidigt bestämdes att sjuksköterskor som arbetar utomhus alltid ska ha sällskap av en receptionist.

Svårighet att rekrytera

Men utomhusmiljön och pandemin är bara en del av vad som fått sjuksköterskorna att få nog. Vårdförbundet har försökt ha en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren och föra fram konstruktiva förslag på lösningar. Men då situationen inte blivit bättre har Vårdförbundet nu anmält barnakuten till Arbetsmiljöverket.

I anmälan framgår att ett av huvudproblemen är att avdelningen förlorat många sjuksköterskor. I dag fattas 10 av 32 sjuksköterskor.

Vårdförbundets förtroendevalda Thyge Andersen kan i efterskott se att problemen började när enhetens dåvarande chef slutade för två år sedan, strax före pandemin.

– Innan dess var vi en välfungerande barnakut. Vi hade många erfarna, trofasta sjuksköterskor här, som hade stor kunskap och också utvecklade barnsjukvården. Sedan dess har vi förlorat allt fler och fler. Nu har vi flera nyanställda, och det är belastande både för de erfarna och de nyare, säger han.

Samtidigt med den konstanta bristen på sjuksköterskor, har patienterna blivit fler under hösten. Det beror dels på den rekordtidiga RS-virussäsongen, som drabbat många barn, dels på grund av att allt fler söker sig till akuten för vård.

– När trycket varit som högst under hösten och det varit fullt inomhus, har familjer fått sitta utomhus – som tur är var det inte lika kallt då. De kunde få vänta en till två timmar utomhus, även efter bedömning.

Känns instängt i triagerummet

Orsaken till det är att det samtidigt med pandemi och personalbrist har varit extra rörigt eftersom barnakuten byggts om. De nya lokalerna är nu på väg att öppnas. Precis som när den tillfälliga ”spotchecken” byggdes tycker skyddsombuden att vårdpersonalen inte fått vara med och påverka den nya lokalen.

– Barnakut-lokalen är undermålig. Vi har påpekat 25-30 saker som inte fungerar tidigt i november och sedan dess har det inte hänt något. Triagerummet är klaustrofobiskt, och utan fönster. Om man jobbar där inne är man ganska utsatt om någon förälder blir otrevlig, säger Thyge Andersen.

Skyddsombuden tycker att det är oklart hur de ska jobba i de nya lokalerna.

– Vi vet inte om barnfamiljerna ska stå utomhus i all slags väder och trycka nummerlappsknapp för att sedan bli kallad fram till personal. Eller så ska vi ta emot alla inomhus och göra en full triagekontroll som innan pandemin.

Thyge Andersen tycker att informationen uppifrån inte kommit fram, utan upplever att den stoppats på mellanchefsnivå, och även att det varit svårt att få fram personalens åsikter uppåt till ledningen.

Även verksamhetschefen Helena Elding Larsson är bekymrad över situationen.

– Jag har full förståelse för att det är oerhört tufft. Men vi har en bra dialog med personalen och Vårdförbundet. Vi har försökt bemanna upp med resursteamet. Men vissa saker kan jag inte lösa, som att stoppa ett akutflöde av patienter. Nu får vi fortsätta den diskussionen tillsammans med Arbetsmiljöverket, säger hon.

Vad har ni gjort för att rekrytera fler sjuksköterskor?

– Det har vi verkligen försökt. Vi har tagit fram annonser tillsammans med personalen och annonserat. Men det handlar också om vem som söker, vem som helst kan inte arbeta på barnakuten. Vi har rekryterat, men samtidigt har andra blivit gravida och då kan de inte jobba på barnakuten utan placeras om. Men vi får jobba ännu hårdare med att försöka rekrytera, säger Helena Elding Larsson.

Kan ni locka nya sjuksköterskor med något speciellt?

– Vad gäller lön behöver vi hålla oss till Region Skånes lönemodell. Vi håller oss också till den arbetstidsmodell vi har. Annars får vi locka med att det är fantastiskt spännande att arbeta på barnakutmottagningen.

Vad gör ni för att hålla kvar de erfarna?

– Vi har en dialog, och har försökt minska flödena, så gott vi kan. Vissa patienter ska tas emot av dagvården eller direkt på avdelningar, och nu ska primärvården öka öppettiden till klockan kl 22 för infekterade barn. Vi försöker se till att det är gott bemannat med läkare, vilket påverkar väntetiden för barn på akuten mycket.

Ledningen för barnakuten har redovisat en rad genomförda åtgärder till Arbetsmiljöverket, bland annat att öka bemanningen vid de tider akuten har högst belastning, ta in sjukhusets resursteam, försöka få in hyrpersonal, samt ekonomiska stimulansersättningar för kvälls-, natt- och helgpass.

Både ledningen och sjuksköterskorna har just nu stora förhoppningar på den nyrekryterade enhetschef som börjar snart.

”Lönemodellen är kanske fel”

Men skyddsombuden tycker inte att arbetsgivaren gjort tillräckligt, vare sig för att förbättra arbetsmiljön fysiskt, eller för att rekrytera och hålla kvar sjuksköterskor, så att stressen kan minska.

– Vi har inte haft någon dialog alls om satsningar för att hålla kvar sjuksköterskor. Arbetsgivaren skulle kunna locka med mer ansvar, medinflytande, bättre arbetsmiljö och höjda löner. Om vi har så svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor så kanske det helt enkelt är Region Skånes lönemodell som är fel, säger Thyge Andersen.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida