Vård i Norden lever vidare

31 juli 2013

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening tar från 2014 över den nedläggningshotade vetenskapliga tidskriften Vård i Norden. Hittills har den getts ut av Sykepleiernes samarbeid i Norden, SSN.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida