Vårdalinstitutet har fått pengar för fem år till

I dag blev det klart att Vårdalinstitutets verksamhet är säkrad för tiden fram till 2011. Vårdalstiftelsen har beslutat om att anslå 75 miljoner kronor till institutet.

14 september 2005

En positiv utveckling anges som orsaken till den fortsatta satsningen på Vårdalinstitutet. Bland annat handlar det om en ändring av fokus, från forskarutbildningar mot postdoktorala tjänster, samt att forskningen riktar in sig tydligare än tidigare på interventionsstudier och forskning om implementering.

? Vi har också sett att institutets webbsida med de tematiska rummen visat sig vara ett intressant forum för lärande och kunskapsutbyte mellan forskning, utbildning och verksamhet, säger Mats O Karlsson, ordförande för Vårdalstiftelsen, en av institutets finansiärer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida