Vårdarbete

10 november 1997

Författare Agneta Franssén
Titel Omsorg i tanke och handling    
285 sidor      
Förlag Arkiv förlag 1997.        
Cirkapris 230 kronor
ISBN 91-7924-102-6

Sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden är mer inriktade på att ge patienterna omsorg och att vara nära dem i sina tankar än de sedan är i det konkreta vårdarbetet. Det är den centrala slutsatsen i denna doktorsavhandling. Agneta Franssén intervjuades i Vårdfacket nr 7/97 och hennes slutsatser väckte en hel del uppmärksamhet. Nu har avhandlingen kommit ut i bokform.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida