Vårdbundet: Bra om behoven blir mer styrande

Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, tycker att den utökade förskrivningsrätten för sjuksköterskor i England mycket väl skulle kunna fungera som modell även för svensk sjukvård.

– Framför allt gillar jag tanken på att behoven ska bli mer styrande. Många patienter med stora vårdbehov möter mycket oftare en sjuksköterska än en läkare. Om sjuksköterskan då har större möjligheter att också skriva ut läkemedel kan vården bli mer individinriktad utifrån den enskildes tillstånd och behov.

Läkarförbundets ordförande anser att läkaren med kunskaper i diagnossättande, medicin och behandling är den som är mest lämpad att förskriva läkemedel.

– Jo, men även om ämnet omvårdnad betonas i utbildningen läser ju faktiskt även sjuksköterskor medicin och farmakologi. Och med specialistutbildningarna följer ännu större medicinska kunskaper.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida