Vårdcentral avvisade hjärtsjuk flicka

Vårdcentral avvisade hjärtsjuk flicka
Utan tidsbokning fick den hjärtsjuka flickan vänta. Foto: Istockphoto

Läkarna var fullbokade då en 15-åring med hjärt­­rus­ningar och kramper kom till vårdcentralen i ambulans efter att ha vägrat följa med till sjukhus.

Attacken kom på skolgymnastiken. Flickan var tidigare utredd för hjärtfel och väntade på operation. När ambulansen kom ville de ta med henne till sjukhus men den panikslagna flickan gick bara med på att bli körd till en vårdcentral. Där bad mottagningssköterskan ambulanssjuksköterskan och den tillkallade pappan att själva knacka på dörren till en av läkarnas rum. Läkaren var fullbokad och hänvisade till en kollega som också visade sig vara fullbokad. Ambulansen körde till en annan vårdcentral där man tog emot flickan. Pappan klagade till Socialstyrelsen och ifrågasatte läkarnas vägran att ta emot flickan utan att ha tagit reda på om hennes tillstånd var livshotande.

Vårdcentralens medicinskt ansvariga skrev att det finns en rutin för att ta hand om patienter som kommer utan att ha bokat tid, men det har varit svårt att få den att fungera. Det är Socialstyrelsen kritisk till, liksom till att inte mottagningssköterskan tog reda på tillräckligt mycket om flickans tillstånd av ambulanspersonalen för att kunna avgöra om flickan behövde tas om hand omedelbart eller inte.

Socialstyrelsen skriver att läkarna skulle ha erbjudit undersökning mellan, eller efter, sina bokade patienter, och ambulanssjuksköterskan borde ha noterat sina medicinska ställningstaganden i ambulansjournalen. Han får också kritik för att inte ha rådgjort med en läkare då patienten inte ville följa med till sjukhus som verksamhetens riktlinjer säger. Socialstyrelsen påpekar att ambulanstransport är en medicinsk åtgärd som aldrig kan dikteras enbart av en patients eller anhörigs önskan.

(Diarienr 9.2-36587/2011)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida