Skåne

Vårdchef får kritik av facket – kallade föräldraledighet ”elefanten i rummet”

Vårdchef får kritik av facket – kallade föräldraledighet ”elefanten i rummet”
I en presentation som verksamhetschefen för kvinnosjukvården i Malmö och Lund höll kallades föräldraledighet "elefanten i rummet". Det möts av kritik från Vårdförbundet. Foto: Getty Images och Emil Langvad/Region Skåne.

Chefen för kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus talar om välbetalda barnmorskor med chanelväskor och har skapat en kultur där föräldralediga skuldbeläggs. Vårdförbundet saknar förtroende för chefen, som inte vill besvara kritiken i en intervju med Vårdfokus. Samtidigt väljer regionen att inte agera.

Under våren 2022 var det stor oro för att sommarschemat inom förlossningsvården inte skulle gå ihop. Många vakanta pass behövde lösas samtidigt som bemanningsläget var skört. Ett tjugotal barnmorskor hade nyligen sagt upp sig.

När sommaren väl hade passerat ville Vårdförbundet få en rapport. Det bestämdes att Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, skulle hålla en presentation vid regional samverkan den 21 september. Ett antal arbetsgivarrepresentanter och åtta förtroendevalda från olika fackförbund deltog.

En av dem var Anna-Karin Bengtsson, styrelseledamot i Vårdförbundet Skåne, som berättar att stämningen blev tryckt när Pia Teleman inledde sin presentation.

—  Hon började med en kommentar som ungefär löd: ”om ni ser någon på stan med chanelväska så är det säkert en barnmorska, för de har fått så bra ersättning under sommaren”. Det kändes på samma gång nedvärderande och anklagande, säger hon.

En annan källa bekräftar att uttalandet skett och att mötet genomgående höll en raljant ton.

”Elefanten i rummet”

På sista bilden i Pia Telemans powerpointpresentation stod det: ”Elefanten i rummet: föräldraledighet under sommaren. Omöjligt att kompensera!”

Anna-Karin Bengtsson protesterade, vilket framgår av mötesprotokollet. Hon påpekade att det handlar om en lag som inte får ifrågasättas. Föräldraledighet och sommarsemester är något verksamheten måste planera för. Hon påtalade även att många barnmorskor slutat på grund av arbetsmiljön och villkoren.

Anna-Karin Bengtsson
Anna-Karin Bengtsson, styrelseledamot Vårdförbundet Skåne. Foto: Privat

— Jag påtalade att Region Skåne borde jobba mer på att bli en attraktiv arbetsgivare, i stället för att slå ner på en lagstadgad rättighet. Det är extra anmärkningsvärt att man beter sig så på en kvinnodominerad arbetsplats där man jobbar med barnafödande, säger hon.

Två tidigare tvister

Någon vecka efter den regionala samverkan berättade Anna-Karin Bengtsson för kollegor inom Vårdförbundet om vad som hade hänt. Det framkom att under Pia Telemans tid som chef för kvinnosjukvården hade Vårdförbundet haft två tvisteförhandlingar, 2017 och 2019, där medlemmar ansågs ha missgynnats för att de hade varit föräldralediga.  

I det ena fallet medgav Region Skåne att man brutit mot föräldraledighetslagen. I det andra fallet ansåg regionen att den enskilda medarbetaren inte hade missgynnats, men betalade ett engångsbelopp som motsvarade ett skadestånd i storlek, och gick med på att alla chefer skulle genomgå en internutbildning om föräldraledighetslagen.

Vårdförbundet tyckte att Pia Telemans uttalanden var allvarliga, och tydde på en kultur som utbildningsinsatsen inte hade lyckats rå på. Sanna Forsberg, förbundsombudsman på Vårdförbundet, skickade in en förhandlingsframställan för att få veta hur arbetsgivaren såg på det som hade hänt och hur man ställde sig till föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen.

Mer kritik från medlemsmöte

Parterna möttes för förhandling vid tre tillfällen. Parallellt med det hade Vårdförbundet ett möte med medlemmar på kvinnokliniken för att informera om förbundets agerande i frågan. Där framkom flera exempel på ifrågasättanden av föräldraledighet.

Inför en julhelg skickade Pia Teleman ett nyhetsbrev till personalen där hon beskrev det ansträngda läget. Hon uppmanade personalen att gemensamt med sina chefer se över och fördela ledigheten. Hon fortsatte:

”Nu sticker jag ut hakan och säger, att ni som har begärt föräldraledighet även om barnen är så stora att barnomsorg finns, överväg att i solidaritetens namn under en extraordinär tid, steppa in för att kollegorna inte ska behöva gå dubbelpass i jul. En sådan ledighet kan knappast kännas riktigt bra eller hur? Låt moralen, solidariteten och magkänslan av vad som är rätt, styra!”

På medlemsmötet framkom även att chefen på en av enheterna uttryckt att man inte ska lägga föräldraledigt under storhelger, av respekt för ens arbetskamrater.

”Skapat en tillitsbrist”

Vårdförbundets huvudskyddsombud Michaela Norén berättar att medlemmarna har reagerat starkt på händelserna.

Porträtt Michaela Norén
Michaela Norén, huvudskyddsombud. Foto: Privat

— De upplever att det inom verksamhetsområdet skapats en kultur av skuldbeläggande som spritt sig från verksamhetschef till enhetschefer, där man lastar föräldralediga för bemanningsproblemen. Det har skapat en tillitsbrist till ledningen, då det sänder signaler att man som anställd inte kan balansera jobb och föräldraskap, säger hon.

De nya uppgifterna från medlemmarna lyftes vid Vårdförbundets och Region Skånes sista förhandlingstillfälle, i slutet av januari. Förhandlingen är nu avslutad, men det finns inget undertecknat protokoll eftersom parterna inte är överens om vad som ska stå i det. Vårdförbundet ville få in en detaljerad redogörelse om vad som hade hänt, vilket Region Skåne motsatte sig.

Saknar förtroende för chefen

Förbundsombudsman Sanna Forsberg berättar att Vårdförbundet saknar förtroende för Pia Teleman. Man vill att drabbade medlemmar kompenseras ekonomiskt och att ett ”framåtskridande arbete” påbörjas.

— Vi menar att det inte bara är ett lokalt problem inom en klinik eftersom Region Skåne tillåter den här skamkulturen, den får uttalas oemotsagd på regional samverkan. Vi får inget gehör alls, det finns inget intresse av att gemensamt arbeta för en attitydförändring och för att underlätta föräldraledighet, säger Sanna Forsberg.

Ställer inte upp på intervju

Vårdfokus har upprepade gånger sökt Pia Teleman för en intervju, utan resultat. Via presstjänsten skickar vi skriftliga frågor där kritiken framgår, bland annat om varför hon uttryckt sig som hon gjort och om hennes inställning till föräldraledighet. Vi får följande kommentar som svar:

”Det är mitt ansvar som verksamhetschef att hantera den svåra situationen med bemanningen under sommarperioderna. Det är viktigt att belysa problemen med bemanningen från alla håll och givetvis har medarbetare rätt att vara föräldralediga.

En av de största utmaningarna är att bemanna en verksamhet med extrema svängningar, såväl över dygnet som över året, där de största topparna oftast kommer just under de sommarmånader då alla önskar ledighet. Det vore bra för verksamheten att kunna planera sommaren med alla ledighetsönskemål lagda samtidigt – semester, jourkomp för läkare, vetenskapliga kongresser som ofta ligger sommartid och även föräldraledighet. Då får vi störst möjlighet till en hållbar planering som blir klar i god tid, till gagn för alla.

Vi upplever ett gott samarbete med våra lokala företrädare för samtliga fackliga organisationer i strävandet mot en förlossningsvård som möter kvinnans och familjens behov och samtidigt ger ett hållbart arbetsliv. Vi välkomnar ett engagemang och dialog i denna viktiga fråga.”

Skriftliga svar från chefer

Vårdfokus har även upprepade gånger bett om en intervju med ansvariga inom Region Skåne. De avböjer och svarar i stället skriftligen, utan möjlighet att ställa följdfrågor.

Region Skånes hr-direktör Johanna Holmgren hänvisar till protokollsutkastet. Där står det att möjligheten att vara föräldraledig är en central del av medarbetarskapet, ”som lägger grunden för” ett ”framtida arbetsklimat där balans mellan jobb och familj är avgörande”. I utkastet står det även att regionen tar avstånd från ”alla uttalanden som värdemässigt kan uppfattas som en inskränkning av rätten till föräldraledighet.”

Johanna Holmgren konstaterar:

”Förhandlingen är avslutad även om protokollet inte har skrivits under. Utöver det har jag inget att tillägga”.

Björn Ekmehag, sjukhuschef på SUS, skriver i ett mejl:

”Precis som hr-direktören tar jag avstånd från uttalanden som på något sätt kan tolkas som en inskränkning av rätten till föräldraledighet. Det har jag framfört i dialog med Vårdförbundet och givetvis också i dialog med verksamhetschefen.”

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida