”Vården behöver nya perspektiv”

-Vården beskrivs idag utifrån personalens och organisationens problem. Vi måste få en förändring där utgångspunkten i stället blir individens, patientens perspektiv, anser Vårdförbundet ordförande Eva Fernvall.

10 januari 2005

På konferensen ”Så kan vi få en bättre vård” med Svenskt Näringsliv och Vårdförbundet som arrangörer presenterade Vårdförbundet i dag sin syn på vårdens framtid och sin nya idé till en vårdmodell. 

I den vårdmodellen ska det vara lätt att få tillgång till den vård som individen behöver och där ska olika vårdproducenter stimuleras att samarbeta.

Individuella vårdteam

Vården är bra på fackkompetens men när det handlar om distribution och logistik, där finns det mycket att utveckla, enligt Eva Fernvall.

– För de med störst vårdbehov, de äldre, de kroniskt sjuka och de psykiskt sjuka, krävs det att vården kan sätta samman team utifrån varje individs behov. För vardagsåkommor kan vården standardiseras mer för att frigöra resurser för de svårast sjuka, sa Eva Fernvall.

IT för kortare väntetider 

I Svenskt näringslivs tankar om den framtida vården ser man landsting eller regioner som fortsatta finansiärer och beställare. Men staten behöver samordna den högspecialiserade vården, samt ansvara för kvalitetsredovisning och standardiseringskrav på IT-systemen i vården.

Även Svenskt näringsliv betonar att det behövs samordning och ett större fokus på individens behov för att öka tillgängligheten i vården.

En bättre organisation och utnyttjande av IT-stöd kan minska väntetider, öka patientsäkerhet och effektivitet, och därmed också minska de totala kostnaderna för vården, anser Svenskt Näringsliv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida